logo

בקשות שירים

הוסיפו אקורדים לשירים שחברי הקהילה ביקשו,
קבלו מטבעות נגנושפרו את דירוג הפרופיל שלכםושמחו אחרים

סטאי - אתה שלי (חלק 1)

אודיה

X 50 

136+  

סטאי - אתה שלי (חלק 1)

אודיה

136+X 50 

דז׳ה וו

נועה קירל

X 50 

127+  

דז׳ה וו

נועה קירל

127+X 50 

אינטלקטוערסית

אודיה

X 50 

137+  

אינטלקטוערסית

אודיה

137+X 50 

פרובוקטיבית

נועה קירל, שגיא קריב, פוראבר תל אביב

X 35 

108+  

פרובוקטיבית

נועה קירל, שגיא קריב, פוראבר תל אביב

108+X 35 

אחר

דנה עדיני

X 35 

132+  

אחר

דנה עדיני

132+X 35 

צל עץ תמר

דקלון

X 35 

120+  

צל עץ תמר

דקלון

120+X 35 

נגיעה אחת רכה

נורית גלרון

X 35 

119+  

נגיעה אחת רכה

נורית גלרון

119+X 35 
נפתח על ידי

דבר אליו

אייל גולן

X 35 

121+  

נפתח על ידי

דבר אליו

אייל גולן

121+X 35