אקורדים לשיר נורא אל נורא - אורפנד לנד

שינוי טון
גודל גופן
האקורדים הודפסו מאתר www.Nagnu.co.il
אקורדים: נורא אל נורא
B7‎ Em/A‎ Em‎ Em/A‎ Em‎ נורא אל נורא, נאזר בגבורה שובי אלי מלכי Em‎ B7‎ C‎ Am‎ Em‎ Am‎ דודי רפה, נפשי נכספה, לביתך מלכי לביתך מלכי E5‎ B7‎ Am‎ נורא אל נורא, נורא אל נורא, נאזר בגבורה B5‎ E5‎ Eb5‎ נורא אל נורא, נאזר בגבורה שובי אלי מלכי E5‎ B5‎ C5‎ A5‎ E5‎ A5‎ דודי רפה, נפשי נכספה, לביתך מלכי לביתך מלכי E5‎ B5‎ A5‎ נורא אל נורא, נורא אל נורא, נאזר בגבורה E5‎ B5‎ E5‎ A5‎ E5‎ נורא אשירה, לך אחבירה שיר מהללי E5‎ B5‎ E5‎ A5‎ E5‎ לכה אתנה מנת חבלי וגור---לי E5‎ B5‎ E5/G#‎ A5/F#‎ E5‎ נורא אשירה, לך אכבירה שיר מעללי E5‎ B5‎ E5/G#‎ A5/F#‎ E5‎ לכה אתנה מנת חבלי וגור---לי B5‎ E5‎ בכל זמן עזור אל נורא E5‎ D5‎ גזע אברהם נצר תפארה B5‎ E5‎ בכל זמן עזור אל נורא C5‎ B5‎ גזע אברהם נצר תפארה E5‎ B5‎ C5‎ D5‎ E5‎ אתה אל חי נותן תורה, נורא Am‎ Bm‎ Em‎ B5‎ A5‎ נורא אל נורא, נורא אל נורא, נאזר בגבורה עד הסיום: Am‎ | Bm‎ | Em‎ E7sus4/B‎ | C‎ | Dsus4‎ | Em‎ E7sus4/B‎ | C‎ | Dsus4‎ | Em‎ Am‎ | Bm‎ | Em‎ Am‎ | Bm‎ | Em‎ E7sus4/B‎ | C‎ | Dsus4‎ | Em‎ E7sus4/B‎ | C‎ | Dsus4‎ | Em‎ C‎ | A/C#‎ | D‎ | E‎ C‎ | A/C#‎ | D‎ | E‎ Eb‎ | Em‎ | F‎ | G‎ Eb‎ | Em‎ | F‎ | G‎ C‎ | A/C#‎ | D‎ | E‎ C‎ | A/C#‎ | D‎ | E‎ Eb‎ | Em‎ | F‎ | G‎ Eb‎ | Em‎ | F‎ | G‎
שליחת גרסה מתוקנת
איך השיר לדעתך?
תודה! הצבעתך התקבלה
האקורדים לשיר נורא אל נורא
התווספו ע"י
גלילה אוטומטית
0