כיוון גיטרה

לחצו על המיתר הרצוי בכדי לשמוע את הצליל שלו

E
B
G
D
A
E
Loading...