אקורדים (גרסה קלה) לשיר (פסח) אחד מי יודע - חגים ומועדים

שינוי טון
גודל גופן
שינויים שבוצעו בגרסה קלה זו
- מציאת גרסה קלה לאקורדים
G7 G E7 E
האקורדים הודפסו מאתר www.Nagnu.co.il
אקורדים: (פסח) אחד מי יודע
Am E Am אחד מי יודע Am E Am אחד אני יודע Am E Dm אחד אלוהנו Dm C G אלוהנו אלוהנו Am E Am אלוהנו אלוהנו Am E Dm Am Dm שבשמיים ובארץ שניים מי יודע? שניים אני יודע: שני לוחות הברית, אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ. שלושה מי יודע? שלושה אני יודע: שלושה אבות, שני לוחות הברית אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ. ארבע מי יודע? ארבע אני יודע: ארבע אימהות, שלושה אבות שני לוחות הברית אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ. חמישה מי יודע? חמישה אני יודע: חמישה חומשי תורה, ארבע אימהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ. שישה מי יודע? שישה אני יודע: שישה סידרי משנה, חמישה חומשי תורה ארבע אימהות, שלושה אבות שני לוחות הברית, אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ. שיבעה מי יודע? שיבעה אני יודע: שיבעה ימי שבתא, שישה סידרי מישנה, חמישה חומשי תורה, ארבע אימהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ. שמונה מי יודע? שמונה אני יודע: שמונה ימי מילה, שיבעה ימי שבתא, שישה סידרי מישנה, חמישה חומשי תורה, ארבע אימהות, שלושה אבות שני לוחות הברית, אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ. תישעה מי יודע? תישעה אני יודע: תישעה ירחי לידה, שמונה ימי מילה, שיבעה ימי שבתא, שישה סידרי מישנה, חמישה חומשי תורה, ארבע אימהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית. אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ. עשרה מי יודע? עשרה אני יודע: עשרה דיבריא, תישעה ירחי לידה, שמונה ימי מילה, שיבעה ימי שבתא, שישה סידרי מישנה, חמישה חומשי תורה, ארבע אימהות, שלושה אבות שני לוחות הברית. אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ. אחד עשר מי יודע? אחד עשר אני יודע: אחד עשר כוכביא, עשרה דיבריא, תישעה ירחי לידה, שמונה ימי מילה, שיבעה ימי שבתא, שישה סידרי מישנה, חמישה חומשי תורה, ארבע אימהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית. אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ. שנים עשר מי יודע? שנים עשר אני יודע: שנים עשר שיבטיא, אחד עשר כוכביא, עשרה דיבריא, תישעה ירחי לידה, שמונה ימי מילה, שיבעה ימי שבתא, שישה סידרי מישנה, חמישה חומשי תורה ארבע אימהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית. אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ. שלושה עשר מי יודע? שלושה עשר אני יודע: שלושה עשר מידיא, שנים עשר שיבטיא, אחד עשר כוכביא, עשרה דיבריא, תישעה ירחי לידה, שמונה ימי מילה, שיבעה ימי שבתא, שישה סידרי מישנה, חמישה חומשי תורה, ארבע אימהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית. אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ.
שליחת גרסה מתוקנת
איך השיר לדעתך?
תודה! הצבעתך התקבלה
האקורדים לשיר (פסח) אחד מי יודע
התווספו ע"יאנונימי\ת
גלילה אוטומטית
0